Nieuws

Nieuws

Kijk niet gek op als je al wandelend in de polder een kievitsmannetje in het korte gras zijn diverse nesten ziet bouwen. Het vrouwtje heeft dan de keuze in welk nestje ze haar eerste ei gaat leggen. De tureluur – een vogel uit de familie van strandlopers en snippen – bevindt zich vaak in de buurt van de kievit.

Grutto’s komen na hun overwinterperiode vanuit Afrika naar Nederland en huisvesten zich in het gebied langs de ter Aase Zuwe. Na een periode van uitrusten, verspreiden ze zich verder over de overige polders in het gebied De Ronde Venen. Een deel van hun trekt door naar Ijsland – de Ijslandse Grutto’s.
Ook scholeksters, slobeenden en kuifeenden broeden graag in onze omgeving. De slobeenden ‘verstoppen’ hun nesten door ze midden op een weiland te bouwen. Zij zijn vaak op veengrond te vinden. De kuifeend doet dat door zijn nest juist aan de waterkant te bouwen.

Een andere poldervogel is de Zwarte Stern – ook wel de Blauwe Jantjes genoemd. Zij bouwen hun eenvoudige nestjes op vlotten die daar door boeren worden neergelegd.
Ook spreeuwen, witte kwikstaarten, huismussen, boerenzwaluwen en kerkuilen vinden het goed toeven in het prachtige natuurgebied van De Ronde Venen. Als de winter nadert verdwijnen de meeste vogels weer naar warmere oorden. Niet getreurd want er komen weer nieuwe bezoekers aangevlogen:
De smient is zo een wintergast. Maar ook de kolgans komt ons graag in de winter bezoeken. Naar schatting bevinden zich vele duizenden kolganzen in de wintermaanden in De Ronde Venen.

Het Ronde Veense (polder)landschap is prachtig om te ‘onderzoeken’ en leent zich uitstekend voor wandelingen. Het is er genieten van de rust en van de prachtige natuur.
Op de website www.recreatiemiddennederland.nl worden de uitgezette en gemarkeerde routes uitgebreid beschreven en toegelicht. Hieronder een tip voor een kenmerkende wandeltocht door het gebied De Ronde Venen.

Spoordijk wandelroute
De Spoordijkroute is gerealiseerd op de plek van de voormalige Haarlemmermeerspoorlijn. Deze liep vanaf 1915 dwars door het venengebied. Deze spoorlijn vormde een belangrijke verbinding – van 110 kilometer - door 32 polders. De rails zijn inmiddels verwijderd en de tocht leidt ons langs oude stations en wachterswoningen. Het blijft tijdens het wandelen lastig te bepalen waar de spoorlijn precies liep. Daarom zijn er diverse kunstobjecten – door beeldend kunstenaar Frank Bezemer ontworpen – op deze wandelroute geplaatst die de spoordijkroute aanduiden en weer zichtbaar maken.