Onderdeel van het paviljoen is een uitkijktoren waar natuurliefhebbers en recreanten kunnen genieten van een prachtig uitzicht over de (gras)velden, levendige sloten en de natuur in een natuurgebied van ‘De Ronde Venen’. Met deze toren geeft De Grote Sniep de gasten de gelegenheid om zich te verbinden met de natuur door er middenin te staan en de natuur letterlijk te ontmoeten. De bijnaam die dit paviljoen in de volksmond kent is De Toren.

Met het organiseren van (zakelijke) evenementen en het beschikbaar stellen van ruimtes staat ook het mensen aan elkaar verbinden centraal. Door het faciliteren van activiteiten voor specifieke doelgroepen ontmoeten mensen met dezelfde interesses elkaar.

Het idee achter Het Paviljoen De Grote Sniep of De Toren is simpel en in één woord te vangen: NATUUR-RIJK. ‘Natuur-rijk’ vanwege:
• Het gebruik van 100% verse natuurproducten;
• Het gebruik van streekproducten – van de landbouwgrond rondom de sniep;
• De ligging in een bijzonder deel van het Groene Hart: Groot Wilnis-Vinkeveen;
• Het bereiden van producten met respect voor mens, dier en natuur;
• Het eten dat ‘natuurlijk’ smaakt;

De Grote Sniep is natuur-rijk eten, ontmoeten en beleven.

We hebben misschien onze eigen meningen, maar waarom zouden die in de weg staan om elkaar van hart tot hart te ontmoeten?

Mohandas Gandhi