Samsom

Samsom

 

Opening De Grote Sniep is een feit!!
Afgelopen woensdag 24 juni was het dan zover.
Gedeputeerde Bart Krol kwam officieel De Grote Sniep openen. Het natuurgebied en het paviljoen.
De start was op de biologische boerderij ’t Spant. Vandaaruit ging men te voet
of met de huifkar naar het nieuwe natuurgebied. In het prachtige paviljoen , aldaar hielden
Dhr. Boogaard, dhr Moolenbergh , gedeputeerde Krol speeches waaruit bleek dat een
Ieder verrassend en lovend is over hetgeen hier in zo korte tijd gebeurd is.
Vooral de uitkijktoren is een uniek bouwsel, van waaruit je de hele omgeving op een andere
manier kan beleven.

Het paviljoen met uitkijktoren is vanaf 1 juli a.s. voor publiek geopend. Men kan dan een lekker bakkie doen maar ook lunchen en op reservering dineren. Maar ook met een picknickmand het veld in. Openingstijden zijn van 10.00 uur tot 22.00 uur.

19.05.2015

Afwerking

De Grote Sniep in aanbouw

De afwerking is in volle gang. Morgen tegels kijken en volgende week de houten vloer er in. Morgen gaan ze de buitenkant afwerken.

Het wordt echt mooi.

Langs de weilanden lopen brede weteringen.Vroeger waren ze niet zo breed maar doordat de veenweiden vooral in het midden wat inklonken (gebeurt nog) werd de bagger uit de sloten gebruikt om de weilanden wat op te hogen. Daardoor werden de sloten steeds breder. We noemen het dan ook geen sloten meer maar tochten of weteringen.

Vliegvissen wordt veel gedaan maar ook met de gewone werphengel wordt er gevist. Vooral Snoek en Brasem zijn in trek. Let u wel op uw vergunning en de regels die gesteld zijn in de wateren van Vinkeveen.

Gesloten tijd:Van 1 april tot en met 31 mei is het verboden om te vissen met een worm (of nabootsing daarvan) en alle niet door de minister aangewezen aassoorten. In die periode is het verboden om met worm, vlees (of andere slachtproducten), dood visje, stukje vis en alle soorten kunstaas (met uitzondering van kunstvliegjes kleiner dan 2½ cm) te vissen. Vanwege de Nationale Hengeldag mensen mag je op de laatste zaterdag van mei weer met de wormen, dode vis etc. vissen.

Wij wensen u veel visplezier!

De Grote Sniep in aanbouw

Op 26 Februari 2015 heeft Marlies Samsom de eerste paal van paviljoen ‘De Grote Sniep’ geslagen. De bouw van het paviljoen is daarmee van start gegaan.

Na de fundering, het storten van de vloer en het zetten van het spant, is in April het dak geplaatst en is er een begin gemaakt met de bouw van de uitkijktoren.
Deze uitkijktoren geeft straks een adembenemend uitzicht over het natuurgebied enerzijds en de omringende landbouwgronden anderzijds.


Het paviljoen wordt gebouwd aan de Veenkade - aan een fiets- en wandelpad - op de grens van Wilnis (gemeente de Ronde Venen) en Kockengen (gemeente Stichtse Vecht).

Wij zullen je tijdens de bouw regelmatig informeren over de stand van zaken.

Kijk niet gek op als je al wandelend in de polder een kievitsmannetje in het korte gras zijn diverse nesten ziet bouwen. Het vrouwtje heeft dan de keuze in welk nestje ze haar eerste ei gaat leggen. De tureluur – een vogel uit de familie van strandlopers en snippen – bevindt zich vaak in de buurt van de kievit.

Grutto’s komen na hun overwinterperiode vanuit Afrika naar Nederland en huisvesten zich in het gebied langs de ter Aase Zuwe. Na een periode van uitrusten, verspreiden ze zich verder over de overige polders in het gebied De Ronde Venen. Een deel van hun trekt door naar Ijsland – de Ijslandse Grutto’s.
Ook scholeksters, slobeenden en kuifeenden broeden graag in onze omgeving. De slobeenden ‘verstoppen’ hun nesten door ze midden op een weiland te bouwen. Zij zijn vaak op veengrond te vinden. De kuifeend doet dat door zijn nest juist aan de waterkant te bouwen.

Een andere poldervogel is de Zwarte Stern – ook wel de Blauwe Jantjes genoemd. Zij bouwen hun eenvoudige nestjes op vlotten die daar door boeren worden neergelegd.
Ook spreeuwen, witte kwikstaarten, huismussen, boerenzwaluwen en kerkuilen vinden het goed toeven in het prachtige natuurgebied van De Ronde Venen. Als de winter nadert verdwijnen de meeste vogels weer naar warmere oorden. Niet getreurd want er komen weer nieuwe bezoekers aangevlogen:
De smient is zo een wintergast. Maar ook de kolgans komt ons graag in de winter bezoeken. Naar schatting bevinden zich vele duizenden kolganzen in de wintermaanden in De Ronde Venen.

Fotograferen is een speciale manier om van kleine dingen in de natuur te genieten. Door met de fotocamera de natuur echt te zien en deze vast te leggen, ontstaat er een bijzondere interactie tussen jou en de natuur. Het polderlandschap, de plassen, de prachtige natuur, de vogels, bloemen en planten ‘vragen’ om gezien te worden.

Is fotograferen jouw hobby, passie? Laat je dan inspireren door deze prachtige omgeving. Bij ‘De Grote Sniep’ is een uitkijktoren geplaatst met als doel te genieten van het prachtige uitzicht. Foto’s maken vanaf deze uitkijktoren is natuurlijk ook toegestaan.
Het biologisch melkveebedrijf waar het paviljoen onderdeel van is, laat de koeien zoveel als mogelijk buiten lopen. Zo een weidende groep koeien siert het landschap en is ook altijd leuk om te fotograferen.

Tip: bekijk regelmatig onze evenementen voor fotografie workshops.

Bij De Grote Sniep staat het beleven van het landschap en de natuur centraal. Het natuurgebied – dat circa 13 hectare beslaat - is in 2014 ingericht en maakt deel uit van het biologische melkveebedrijf van de familie Samsom en is gevestigd aan de Gagelweg 1 in Wilnis. Er wordt agrarisch natuurbeheer toegepast. Zo zijn er op het terrein natuurvriendelijke oevers, veenhekken en een eco-sluis.

Het melkveebedrijf heeft 180 koeien - inclusief jongvee - die in een open natuurweide verblijven. Naast de koeien zijn er twee honden, kippen en poezen aanwezig. De koeien van dit bedrijf kunnen geadopteerd worden.
Via het project ‘Boerderij in de kijker’ worden er schoolklassen ontvangen om het leven op de boerderij te leren kennen en te zien waar melk natuurlijk gemaakt wordt.

Het natuurgebied en het paviljoen is door en vanuit een gezamenlijke passie tot stand gekomen.
Joost, Liesbeth en Jolanda zijn dankbaar voor de inzet en de betrokkenheid van alle teamleden. Zij danken Peter Lauffer - vanwege zijn onvoorwaardelijke en belangeloze inzet - in het bijzonder. De eigenaren en initiatiefnemers en overige medewerkers stellen zich aan je voor.

De omgeving
Het gebied De Ronde Venen is ontstaan door de turfwinning en inpoldering. Rond het gebied liggen de rivieren de Kromme Mijdrecht, de Amstel, de Waver, de Winkel, de Angstel en de Aa. Deze wateren samen maken een bijna gesloten, ronde vorm. Het gebied binnen deze cirkel werd ingepolderd.

In de nabije omgeving vind je:
• Het natuurgebied De Botshol – dit is een 400 jaar oud met de hand verveend veenmoeras;
• De Vinkeveense Plassen, een plas ontstaan uit vervening;
• De polder Groot Wilnis-Vinkeveen

Activiteiten
In de omgeving van De Grote Sniep/ De Toren vinden diverse activiteiten/ evenementen plaats. Een bezoek aan ons paviljoen is goed te combineren met een van deze bezigheden. Daarnaast is het mogelijk om jouw activiteit of evenement bij ons aan te melden/ in te schrijven. Lees hier welke activiteiten gepland staan en hoe jij jouw evenement kan aanmelden.

De Grote Sniep is natuur-rijk eten, ontmoeten en beleven.

De Ronde Venen heeft een uitgebreid fietsroutenetwerk dat bestaat uit diverse knooppunten en wordt weergegeven met behulp van het provinciaal bewegwijzeringsysteem. Je kunt een uitgestippelde fietsroute volgen of zelf een fietstocht uitstippelen door verschillende routes met elkaar verbinden. 
Op ieder knooppunt staan informatiepanelen met daarop een omgevingskaart, de verschillende fietsroutes en de afstand tot andere knooppunten. Onderweg wijzen witgroene fietsborden de weg. Kijk voor meer info: www.fietsenindeprovincieutrecht.nl. Hieronder een aantal fietsroutes in de omgeving. Meer fietsroutes zijn te vinden op www.route.nl of www.derondevenen.nl.

Fietsroute Forten 
Tijdens het fietsen kom je langs verdedigingslinies en forten: Fort bij Uithoorn, Fort Waver- Amstel, Fort in de Botshol. Natuurlijk wordt er ook veel door polders gefietst, een herkenbaar aspect van het Nederlandse landschap. De fietsroute gaat door Polder Groot Mijdrecht en polder Boven Kerkenpolder. Ook kom je onderweg nog twee molens – Veenmolen en Westveense molen – tegen. De fietsroute is terug te vinden op www.route.nl – route 114717.

Fietsroute Mijdrecht
Een 25 kilometer lange fietstocht die vooral uitgestippeld is om van de natuur en het prachtige landschap te genieten.

Fietsroutes in De Ronde Venen
Op deze kaart (3mb) tref je diverse fietsroutes van verschillende afstanden door het natuurgebied De Ronde Venen, Oud Hollandse Waterlinie aan.

Het Ronde Veense (polder)landschap is prachtig om te ‘onderzoeken’ en leent zich uitstekend voor wandelingen. Het is er genieten van de rust en van de prachtige natuur.
Op de website www.recreatiemiddennederland.nl worden de uitgezette en gemarkeerde routes uitgebreid beschreven en toegelicht. Hieronder een tip voor een kenmerkende wandeltocht door het gebied De Ronde Venen.

Spoordijk wandelroute
De Spoordijkroute is gerealiseerd op de plek van de voormalige Haarlemmermeerspoorlijn. Deze liep vanaf 1915 dwars door het venengebied. Deze spoorlijn vormde een belangrijke verbinding – van 110 kilometer - door 32 polders. De rails zijn inmiddels verwijderd en de tocht leidt ons langs oude stations en wachterswoningen. Het blijft tijdens het wandelen lastig te bepalen waar de spoorlijn precies liep. Daarom zijn er diverse kunstobjecten – door beeldend kunstenaar Frank Bezemer ontworpen – op deze wandelroute geplaatst die de spoordijkroute aanduiden en weer zichtbaar maken.